משרדנו עוסק בליווי פרויקטים ומימוש זכויות בנייה לפי תמ"א 38 ועסקאות 'פינוי בינוי' לפי תמ"א 38 תיקון 2.

אנו מלווים הן יזמים והן תושבים בעסקאות תמ"א 38.

למשרדנו ידע וניסיון רב בכל וההיבטים הרלוונטיים לתחום ההתחדשות העירונית, רובם ייחודיים וספציפיים לתחום הנ"ל, לרבות בכל הנוגע להיבטי המיסוי וההיטלים המוניציפאליים, ההליכים המשפטיים הדרושים אצל המפקח/ת על המקרקעין, הסדרי המימון השעבודים הדרושים והבטוחות, תיקוני צו בתים משותפים וכיוצא באלה.