משרדינו מייעץ הן למעסיקים והן לעובדים בכל הסוגיות הקשורות לעולם משפט העבודה

במקום העבודה שלנו אנו שוהים שעות רבות. כחלק מהיותנו שייכים למקום העבודה, ומתוקף כך, מגיעות לנו זכויות בעבור העבודה אותה אנו עושים. מעבר למשכורת, ישנם תנאים נוספים, כמו ימי חופשה, דמי הבראה, צבירת תנאים סוציאליים, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות. חשוב לדעת, כי זכויות אלו קבועות בחוקי מדינת ישראל, וזוהי חובתו של המעסיק לדאוג לקיומם של חוקים אלו והתנאים המגיעים לכם.

משרדינו מייעץ הן למעסיקים והן לעובדים בכל הסוגיות הקשורות לעולם משפט העבודה תוך שימת דגש לייחודיות שביחסי העבודה במשק הישראלי